דיירות מוגנת

מה צריך לדעת על דיירות מוגנת?

דירות מוגנות היא זכות בתיווך, הנגזרת על ידי חוק הגנת הדיירים (1972), שנוצר בתקופת השלטון הבריטי. היא נחקקה על ידי הכנסת בשנת 1972 להסדרת היחסים בין בעלי נכסים ודיירים. החוק נועד להגן על הדיירים מפני העלאות שכר דירה ופינויים.

מה זה דייר מוגן?

  • דיירים מוגנים בנכס הם אלה שהתגוררו בבית כדיירים מאז 1940 אך לא שילמו את דמי המפתח.
  • דייר שגר בבית לפני אוגוסט 1968. בחוזה השכירות לא צוין כי חוק הגנת הדייר אינו חל עליו. דמי מפתח לא שולמו. חשוב לציין כי חוק הגנת הדייר חל. המשמעות היא שמדובר בחכירה לכל הדיירים ולא לדיירים מוגנים.
  • דייר מוגן ששילם סכום מפתח לבעלים. זה למעשה הופך את הנכס שלו או שלה.
  • החוק מגדיר דיירים מוגנים כמי שמקבלים את הזכות לפי סעיפים בחוק. החוק מכסה גם מקרים בהם דייר בניין הופך לדייר מוגן במקום הדייר המוגן המקורי המופיע בהסכם.

דמי מפתח של דיירות מוגנת

הדייר משלם תשלום ראשוני כדי להיות מסוגל להשתמש בנכס. שכר הדירה נמוך משמעותית ממה שהיה מחויב בשוק הנכסים בהנחה.

מהן הזכויות בדיירות מוגנת?

זכויות דייר מוגנות גורמות למגוון הטבות כלכליות

  • הגנה מפני פינוי במהלך שנות חייו המוגנות של השוכר.
  • דמי שכירות נמוכים יותר ששולמו מאשר עבור נכסים דומים בשוק החופשי.
  • כאשר הנכס מועבר לדייר מוגן, ישולם חלק מתאים מדמי המפתח העתידיים.
  • העברת זכויות דייר המוגנות לבני משפחה כפופה למגבלות משפטיות

דייר מוגן ושמאי מקרקעין

הערכת נכסים הכוללת דמי מפתח או זכויות והטבות של דיירים מוגנים בוחנים את היתרונות הכלכליים הפוטנציאליים. ההבדל בשכר הדירה ששולם בשוק הפתוח לאלה ששולמו בפועל. תקופת 15 השנים להחלפת דיירים מוגנים משמשת להוון החיסכון. זה כולל גם הערכה ותשלום של 60% מדמי המפתח המהוונים.

לפרטים נוספים על דיירות מוגנת, לחצו כאן: https://www.house-value.co.il/services/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%AA/