דיירות מוגנת

מה צריך לדעת על דיירות מוגנת? דירות מוגנות היא זכות בתיווך, הנגזרת על ידי חוק הגנת הדיירים (1972), שנוצר בתקופת השלטון הבריטי. היא נחקקה על ידי הכנסת בשנת 1972 להסדרת היחסים בין בעלי נכסים ודיירים. החוק נועד להגן על הדיירים מפני העלאות שכר דירה ופינויים. מה זה דייר מוגן? דיירים…